गमतीदार मराठी उखाणे - Gamatidar Marathi Ukhane For Bride / Groom / Var / Vadhu / (1)

वन, टु, थ्री
.... चं नाव घेते मला करा फ़्री.

-------------------------------------------------------------------------------
Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )  /   गमतीदार उखाणे - ( Gamatidar Ukhane)
-------------------------------------------------------------------------------


इवल्या इवल्या हरीणा चे इवले इवले पाय
......राव आले नाही घरला कुठे पिऊन पडले की काय.-------------------------------------------------------------------------------
Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )  /   गमतीदार उखाणे - ( Gamatidar Ukhane)
-------------------------------------------------------------------------------

इतिहासाच्या पुस्तकाला भुगोलाचे कव्हर,
.....चे नाव घेते ....ची लव्हर.


-------------------------------------------------------------------------------
Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )  /   गमतीदार उखाणे - ( Gamatidar Ukhane)
-------------------------------------------------------------------------------


समुद्राच्या काठावर मऊ मऊ वाळू
..........राव दिसतात साधे पण आतून चालू.

-------------------------------------------------------------------------------
Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )  /   गमतीदार उखाणे - ( Gamatidar Ukhane)
-------------------------------------------------------------------------------

रेशमाचा सदरा त्याला प्लास्टिकचे बक्कल,
.........राव एवढे हॅडसम पण डोक्यावर टक्कल.

-------------------------------------------------------------------------------
Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )  /   गमतीदार उखाणे - ( Gamatidar Ukhane)
-------------------------------------------------------------------------------

स्टुलावर स्टुल बत्तीस स्टुल,
........राव एकदम ब्युटिफ़ुल.


-------------------------------------------------------------------------------
Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )  /   गमतीदार उखाणे - ( Gamatidar Ukhane)
-------------------------------------------------------------------------------

गणपतरावांबरोबर चित्रपट पाहिला त्याचे नाव सायको,
वामनरावांचे नाव घेते चिमनरावांची बायको.


-------------------------------------------------------------------------------
Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )  /   गमतीदार उखाणे - ( Gamatidar Ukhane)
-------------------------------------------------------------------------------

गव्हावर गहू नऊ गहू
लग्न नाही झाले तर, नाव कोणाचे घेऊ?


-------------------------------------------------------------------------------
Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )  /   गमतीदार उखाणे - ( Gamatidar Ukhane)
-------------------------------------------------------------------------------

चांदीच्या ताटात शिळ्या भाकरीचे तुकडे,
घास भरवते मरतुकड्या थोबाड कर इकडे.

-------------------------------------------------------------------------------
Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )  /   गमतीदार उखाणे - ( Gamatidar Ukhane)
-------------------------------------------------------------------------------


घरापुढे अंगण,
अंगणापुढे ओसरी,
ओसरीपुढे माजघर,
माजघरात फ़डताळ
फ़डताळात चांदीचा भगुला
भगुल्यात ठेवला खवा
.....राव आले घरला आता तुम्ही जावा.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )  /   गमतीदार उखाणे - ( Gamatidar Ukhane) / गमतीदार मराठी उखाणे - (Gamatidar Marathi Ukhane)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------