नवरदेवासाठी उखाणे - navardevasathi ukhane / नवरदेवाचे उखाणे - Navardevache ukhane ( मराठी नाव घेणे - लग्नातील नाव घेणे / Marathi Nav ghene - lagnatil nav ghene ) वरासाठी उखाणे - वराचे उखाणे

उभा होतो मळयात, नजर गेली खळयात
नवरत्नांचा हार ---------- च्या गळयात

------------------------------------------------------------------------------------------------
नवरदेवासाठी मराठी  उखाणे  - navardevasathi Marathi  ukhane  / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
------------------------------------------------------------------------------------------------

नाशिकची द्राक्षे, नागपुरची संत्री
---------- आज पासुन माझी ग्रुहमंत्री

------------------------------------------------------------------------------------------------
नवरदेवासाठी मराठी  उखाणे  - navardevasathi Marathi  ukhane  / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
------------------------------------------------------------------------------------------------


ताजमहल बांधायला कारागीर होते कुशल
-------- चे नाव घेतो तुमच्यासाठी स्पेशल

------------------------------------------------------------------------------------------------
नवरदेवासाठी मराठी  उखाणे  - navardevasathi Marathi  ukhane  / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
------------------------------------------------------------------------------------------------

बहरली फुलांनी निशिगंधाची पाती
-------- चे नाव घेतो लग्नाच्या राती

------------------------------------------------------------------------------------------------
नवरदेवासाठी मराठी  उखाणे  - navardevasathi Marathi  ukhane  / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
------------------------------------------------------------------------------------------------

मोह नाही माया नाही, नाही मत्सर हेवा
-------- चे नाव घेतो नीट लक्ष ठेवा

------------------------------------------------------------------------------------------------
नवरदेवासाठी मराठी  उखाणे  - navardevasathi Marathi  ukhane  / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
------------------------------------------------------------------------------------------------

क्रुष्णाच्या बासरीचा राधेला लागला ध्यास
-------- देतो मी लाडवाचा घास

------------------------------------------------------------------------------------------------
नवरदेवासाठी मराठी  उखाणे  - navardevasathi Marathi  ukhane  / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
------------------------------------------------------------------------------------------------

वेरुळची शिल्पे आहेत अप्रतिम सुंदर
-------- आहे माझी सर्वापेक्षा सुंदर

------------------------------------------------------------------------------------------------
नवरदेवासाठी मराठी  उखाणे  - navardevasathi Marathi  ukhane  / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
------------------------------------------------------------------------------------------------

गंगेची वाळू चाळ्णीने चाळू
चलचल -------- आपण सारीपाट खेळू

------------------------------------------------------------------------------------------------
नवरदेवासाठी मराठी  उखाणे  - navardevasathi Marathi  ukhane  / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
------------------------------------------------------------------------------------------------

मातीच्या चुली घालतात घरोघर
-------- झालीस माझी आता चल बरोबर

------------------------------------------------------------------------------------------------
नवरदेवासाठी मराठी  उखाणे  - navardevasathi Marathi  ukhane  / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
------------------------------------------------------------------------------------------------

एक आहे चीवू एक आहे काऊ .......च नाव घेतो डोक नका खाऊ.

------------------------------------------------------------------------------------------------
नवरदेवासाठी मराठी  उखाणे  - navardevasathi Marathi  ukhane  / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
------------------------------------------------------------------------------------------------