द्राक्ष संस्कृती आणि रुद्राक्ष संस्कृती! किस्से आणि कोट्या

प्रा. विद्याधर पुंडलिकांनी एका मुलाखतीत पुलंना विचारलं,
‘ तुम्हाला आवडलेली तुमची सर्वात धमाल कोटी किंवा विनोद कोणता ? (त्या पुंडलिकाला म्हणावं, ‘त्यानं फेकलेल्या विटेवर मी उभा नाही ’, ही माझ्यावरची कोटी सोडून.)’

तेव्हा पुलं म्हणाले, ‘ एखाद्या कवीला ‘ तुझं कुठलं यमक चांगलं जुळलं? असं विचारण्यासारखा हा प्रश्न आहे . तरी पण मला विचारताआहात , म्हणून सांगतो . मी पॅरिसला गेलो होतो . तिथं शॅम्पेनघेताना त्याच्या आणि आपल्या संस्कृतीत फरक काय , असं कुणी तरीविचारल्यावर मी चटकन म्हणालो , ‘ तुमची द्राक्ष संस्कृती आणिआमची रुद्राक्ष संस्कृती !’

गंमत म्हणून आणखी एक कोटी सांगतो . ब्लड बँकेसाठी नेहमी येणा -या - जाणा - या माणसाकडून रक्त मागणा - या लीलाबाईमुळगावकरांवरुन ‘ हिच्याइतकी रक्तपिपासू बाई मी आजवर पाहिलीनाही ’ असा विनोद मी केला होता ’