कळलं हिंदीत पायाला पाव का म्हणतात? - किस्से आणि कोट्या

एका आजारात पुलंचीदोन्ही पावलं सुजूनगुबगुबीत दिसत होती .
त्यावेळी भेटायला आलेल्याएका मित्राला आपल्याआपल्या सुजलेल्यापायांकडे बोट दाखवत पु .ल . म्हणाले , ‘ हे माझेपाय बघ , म्हणजे तुलाकळेल , पायाला हिंदीत ‘पाव ’ का म्हणतात ते !’