दिवस असे की कोणी माझा नाही......Divas Ase Ki by Sandip Khare

दिवस असे की कोणी माझा नाही अन् मी कोणाचा नाही....
आकाशाच्या छत्री खाली भिजतो ,
आयुष्यावर हसणे थुंकुन देतो

या हसण्याचे कारण उमगत नाही
या हसणे म्हणवत नाही.......!!!

प्रश्नांचे हे एकसंधसे तुकडे
त्यावर नाचे मनीचे अबलख घोडे
या घोड्याला लगाम शोधत आहे
परि मजला गवसत नाही............!!!

मी तुसडा की मी भगवा बैरागी
मद्यपिवा मी गांजेवाला जोगी
अस्तित्वाला हजार नावे देतो
परि नाव ठेववत नाही.........!!!

मम म्हणताना आता हसतो थोडे
मिटून घेतो वस्तूस्थितीचे डोळे ,
या जगण्याला स्वप्नांचाही आता
मेघ पालवत नाही...........!!!
दिवस असे की कोणी माझा नाही अन् मी कोणाचा नाही..........!!!