काय रे देवा...- संदिप खरे......Kay Re Deva

काय रे देवा...











आता पुन्हा पाऊस येणार



आकाश काळ निळ होणार



मग मातीला गंध सुटणार



मग मध्येच वीज पडणार



मग तुझी आठवण येणार



काय रे देवा...











मग ती आठवण कुणाला दाखवता नाही येणार

मग मी ती लपविणार



मग लपवूनही ते कुणालातरी कळावस वाटणार

मग ते कुणीतरी ओळखणार



मग मित्र असतील तर रडणार



नातेवाईक असतील तर चिडणार


मग नसतच कळल तर बर अस वाटणार


आणि या सगळ्याशी तुला काहीच घेण देण नसणार..






मग त्याच वेळी नेमका दूर रेडिओ चालू असणार

मग त्यात एखाद जुन गाण लागलेल असणार

मग त्याला एस. डी . वर्मन नी चाल दिलेली असणार
मग ते साहीर नी गायलेल असणार


मग ते लतानी गायलेल असणार


मग तू ही नेमका आत्ता हेच गाण एकत असशील तर.. असा प्रश्न पडणार
मग उगाच छातीत काहीतरी हूर हूरणार


मग ना घेण ना देण



पण फूकाचे कंदील लागणार



काय रे देवा...











मग खिडक्यांचे गज थंडगार होऊन जाणार

मग त्याला आकाशाची आसव लगडणार


मग खिडकीत घट्ट बांधून ठेवलेल्या आपल्या पालथ्या मुठीवर ते टपटपणार
मग पाच फूट पाच इंच देह अपुरा अपुरा वाटणार

मग ऊर फुटून जावस वाटणार



छाताडातून ह्रदय काढून त्या शुभ्र धारांखाली धरावस वाटणार
मग सारच कस मुर्खासारख उत्कट उत्कट होत जाणार
पण तरीही श्वासांची लय फक्त कमी जास्त होत जाणार
बंद नाही पडणार




काय रे देवा...











पाऊस पडणार




मग हवा हिरवी होणार



मग पानापानात हिरवळ दाटणार


मग आपल्या मनाच पिवळ पान मोडून हिरव्यात शिरू पाहणार
पण त्याला ते नाही जमणार



मग त्याला एकदम खर काय ते कळणार


मग ते ओशाळणार




मग पुन्हा शरीराशी परत येणार


सरदी होऊ नये म्हणून देहाला वाफ घ्यायला सांगणार
चहाच्या पाण्यासाठी फ्रिजमध्ये कूडंमूडलेल आल शोधणार
एस . डी , च गाणही तोपर्यंत संपलेल असणार

रेडिओचा स्टॉक भरलेला असणार


मग तिच्या जागी ती असणार



मग माझ्या जागी मी असणार



कपातल वादळ गवती चहाच्या चवीने पोटात निपचीत झलेल असणार







पाऊस गेल्या वर्षी पडला



पाऊस यंदाही पडतो




पाऊस पुढल्या वर्षीही पडणार



काय रे देवा...

काय रे देवा...- संदिप खरे......Kay Re Deva by sandip Khare Lyrics