काय रे देवा...- संदिप खरे......Kay Re Deva

काय रे देवा...आता पुन्हा पाऊस येणारआकाश काळ निळ होणारमग मातीला गंध सुटणारमग मध्येच वीज पडणारमग तुझी आठवण येणारकाय रे देवा...मग ती आठवण कुणाला दाखवता नाही येणार

मग मी ती लपविणारमग लपवूनही ते कुणालातरी कळावस वाटणार

मग ते कुणीतरी ओळखणारमग मित्र असतील तर रडणारनातेवाईक असतील तर चिडणार


मग नसतच कळल तर बर अस वाटणार


आणि या सगळ्याशी तुला काहीच घेण देण नसणार..


मग त्याच वेळी नेमका दूर रेडिओ चालू असणार

मग त्यात एखाद जुन गाण लागलेल असणार

मग त्याला एस. डी . वर्मन नी चाल दिलेली असणार
मग ते साहीर नी गायलेल असणार


मग ते लतानी गायलेल असणार


मग तू ही नेमका आत्ता हेच गाण एकत असशील तर.. असा प्रश्न पडणार
मग उगाच छातीत काहीतरी हूर हूरणार


मग ना घेण ना देणपण फूकाचे कंदील लागणारकाय रे देवा...मग खिडक्यांचे गज थंडगार होऊन जाणार

मग त्याला आकाशाची आसव लगडणार


मग खिडकीत घट्ट बांधून ठेवलेल्या आपल्या पालथ्या मुठीवर ते टपटपणार
मग पाच फूट पाच इंच देह अपुरा अपुरा वाटणार

मग ऊर फुटून जावस वाटणारछाताडातून ह्रदय काढून त्या शुभ्र धारांखाली धरावस वाटणार
मग सारच कस मुर्खासारख उत्कट उत्कट होत जाणार
पण तरीही श्वासांची लय फक्त कमी जास्त होत जाणार
बंद नाही पडणार
काय रे देवा...पाऊस पडणार
मग हवा हिरवी होणारमग पानापानात हिरवळ दाटणार


मग आपल्या मनाच पिवळ पान मोडून हिरव्यात शिरू पाहणार
पण त्याला ते नाही जमणारमग त्याला एकदम खर काय ते कळणार


मग ते ओशाळणार
मग पुन्हा शरीराशी परत येणार


सरदी होऊ नये म्हणून देहाला वाफ घ्यायला सांगणार
चहाच्या पाण्यासाठी फ्रिजमध्ये कूडंमूडलेल आल शोधणार
एस . डी , च गाणही तोपर्यंत संपलेल असणार

रेडिओचा स्टॉक भरलेला असणार


मग तिच्या जागी ती असणारमग माझ्या जागी मी असणारकपातल वादळ गवती चहाच्या चवीने पोटात निपचीत झलेल असणारपाऊस गेल्या वर्षी पडलापाऊस यंदाही पडतो
पाऊस पुढल्या वर्षीही पडणारकाय रे देवा...

काय रे देवा...- संदिप खरे......Kay Re Deva by sandip Khare Lyrics