सुपरमँन - संदिप खरे...... Suparman by Sandip Khare

या कवितेचा विशेष म्हणजे ........
तीन कडवी तीन वेगवेगळ्या रसांमधली आहेत ‍‍ (वीर रस, करूण रस व भक्ती रस)सुपरमँन सुपरमँन सुपरमँनवरतून चड्डी आतून पँट


अंगामध्ये ताकद फार, पोलादाची जणू पहार

पक्षी नाही तरी उडतो, मासा नाही तरी बुडतो

उडण्याचाही भलता वेग, पँरीस पनवेल सेकंद एक

रोज पृथ्वीला चकरा पाच, गेला म्हणता हा आलाच

गरुडाहूनही थेट नजर, जिथे संकटे तिथे हजर

कोसळती बस हा अडवी, फुंकरीत वणवा विझवी

अंतराळीचे व्हिलन कुणी, त्यांच्याशी दण्णादण्णी

अवघी दुनिया त्याची फँऽऽऽऽऽन


सुपरमँन सुपरमँन सुपरमँन

जरी जगाहून भिन्न असे, तरी मनातून खिन्न असे

आदर करती सर्व जरी परी न कोणी मित्र तरी

लांबून कौतुक हे नुसते, कुणी न मजला हे पुसते

जेवण झाले काय तुझे, काय गड्या हे हाल तुझे

दिवस रात्र हे तू दमशी, सांग तरी मग कधी निजशी
उडता उडता असे सुसाट, दुखते का रे मधेच पाठ

एकएकटे फिरताना, विचार करतो उडताना

आत रिकामे का वाटे, कसे वाटते सर्व थिटे

अंगी ताकद जरी अफाट, काय नेमके सलते आत

करुन बसला तोंड लहाऽऽऽऽनसुपरमँन सुपरमँन सुपरमँन


असा एकदा एक दिशी उंच हिमाच्या शिखराशी

बसला असता लावून ध्यान त्यास भेटला मग हनुमान
काय तयाचे रूप दिसे सुर्याचे प्रतिबिंब जसे

शक्ती ही अन् युक्ती ही, तरी अंतरी भक्ती ही

आणि बोलले मग हनुमान....ऐक ऐक हे सुपरमँन, ऐक ऐक हे सुपरमँन

ऐक ऐक हे सुपरमँन, ऐक ऐक हे सुपरमँन

रोनी सी ये सूरत क्यूँ? मित्रा I am proud of you!!

सर्वाहून आगळाच तू, जैसा मी रे तैसा तू


ऐक एवढे ते अवधान, शक्ती युक्ती चे हे वरदान

त्या रामाने दिले तुला, त्याने बनवले तुला मला

त्या रामास्तव करणे काम, त्या रामास्तव गळू दे घाम
साथ जरी ना कुणी असे, आत तुझ्या पण राम असे
राम राम हे म्हणत रहा, आणि जगाला भिडत रहा

त्या रामाचे करूनी ध्यान, चिरंजीव भव सुपरमँऽऽऽऽऽन
चिरंजीव भव ...सुपरमँऽऽऽऽऽनसुपरमँन सुपरमँन सुपरमँन, जय हनुमान


सुपरमँन सुपरमँन सुपरमँन, जय हनुमान

सुपरमँन - संदिप खरे...... Suparman by Sandip Khare