दूरदेशी गेला बाबा...- संदिप खरे..... DurDeshi Gela Baba

दूरदेशी गेला बाबा... गेली कामावर आई

नीज दाटली डोळ्यात , परि घरी कुणी नाही !! ध्रु !!


कसा चिमणासा जीव , कसाबसा रमवला

चार भिंतित धावुन दिसभर दमवला

' आता पुरे ! झोप सोन्या..' कुणी म्हणतच नाही !! १ !!


कशासाठी कोण जाणे देती शाळेमध्ये सुट्टी ?
कोणी बोलायाला नाही...कशी व्हावी कट्टी-बट्टी ?
खेळ ठेवले मांडून ... परि खेळगडी नाही !! २ !!


दिसे खिडकीमधुन जग सारे , दिशा दाही

दार उघडुन तरी तिथे धावायचे नाही

फार वाटे जावे परी - मुठीमध्ये बोट नाही !! ३ !!


नीज दाटली डोळ्यात , परि घरी कुणी नाही
दूरदेशी गेला बाबा......

दूरदेशी गेला बाबा...- संदिप खरे..... DurDeshi Gela Baba by sandip Khare lyrics marathi lyrics