संदिप खरे......Sandip Khare

आयुष्या वर बोलू काही......

नामंजूर !

कसे सरतील सये......

तुझ्या-माझ्या सवे कधी गायचा पाउसही......

डिपारी डिपांग......

इतकी नाजुक इतकी आल्लाड......

हे गंधित वारे फिरणारे......

हे भलते अवघड असते......

नसतेस घरी तू जेव्हा......

आताशा.. असे हे.. मला काय होते......

अजुन तरी रुळ सोडुन सुटला नाही डब्बा......

देवा, मला रोज एक अपघात कर......

आठवतं तुला त्या भेटीत......

देते कोण..देते कोण.. देते कोण देते ?

मी फसलो म्हणूनी......

काय रे देवा......

येईन स्वप्नात मिटल्या डोळ्यात घेशील का मला?......

दूरदेशी गेला बाबा......

सरीवर सर…...

मी मोर्चा नेला नाही......

नास्तिक......

मी हजार चिंतांनी हे डोके खाजवतो......

गझल - जुबा तो डरती है कहने से......

कितीक् हळवे, कितीक् सुंदर, किती शहाणे आपूले अंतर......

लव्हलेटर......

मन तळ्यात......

क्षितिजाच्या पार......

दिवस असे की......

एवढंच ना?......

सुपरमँन......

बॉस …...

मेघ नसता वीज नसता मोर नाचू लागले......

आताशा मी फक्त रकाने दिवसांचे भरतो......

दिवस असे की कोणी माझा नाही......
All Poems by Sandip Khare